Disclaimer

Door het raadplegen van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer. Ondanks dat Dakraam Expert Wagenaar zich ervoor inspant de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakraam Expert Wagenaar.

Dakraam Expert Wagenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Dakraam Expert Wagenaar erkent daarnaast ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk gekoppelde websites van derden.