Privacy Verklaring

Versie datum: 15-01-2021

1. Algemeen

Dakraamexpert Wagenaar hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van die persoonsgegevens. Dakraamexpert Wagenaar raadt u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en indien u vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via contact@dakraamexpertwagenaar.nl

2. Verwerking

Dakraamexpert Wagenaar verwerkt persoonsgegevens om klanten te informeren, diensten te leveren en statistieken te genereren.

3. Grondslag van verwerking

Dakraamexpert Wagenaar verwerkt persoonsgegevens omdat dit een gerechtvaardigd belang heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsdoelstellingen en op grond van de garantievoorwaarden gesteld in de overeenkomst met de klant.

4. De categorie

Door Dakraamexpert Wagenaar worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres (NAW), email, telefoonnummer, functie & afdeling (uitsluitend bedrijfsmatige opdrachten).

5. Delen met derden

Dakraamexpert Wagenaar deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor de dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer Dakraamexpert Wagenaar hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door opsporingsdiensten. Dakraamexpert Wagenaar geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

6. Hoelang bewaren wij

Dakraamexpert Wagenaar bewaard persoonsgegevens voor maximaal 10 jaar.

7. Website bezoek

Voor de website maakt Dakraamexpert Wagenaar gebruik van een SSL certificaat om zorg te dragen dat uw persoonsgegevens niet worden misbruikt. Tevens wordt er gebruik gemaakt van functionele- en analytische cookies. Meer informatie over cookies wordt beschreven in onze cookieverklaring.

8. Rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, verwijdering (permanent) en overdracht van de door Dakraamexpert Wagenaar verwerkte/opgeslagen persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Dakraamexpert Wagenaar hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.